29 Tháng Năm 2024

Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động sở giao thông vận tải năm 2024

Thiết thực cụ thể hóa nội dung hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết đoàn viên, người lao động - Triển khai nghị quyết”, Công đoàn Sở Giao thông vận tải tổ chức chương trình “Khỏe để lao động, công tác” với hoạt động tổ chức Hội thao trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông vận tải năm 2024 chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024).