Quyết định thành lập và đổi tên

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI:

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng
27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đường dây nóng phản ánh: 1022 (chọn 9)