Tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1.  Số lượng tuyển dụng: Dự kiến 47 người. Thông báo chi tiết Click

2. Yêu cầu về trình độ và chuyên ngành tuyển dụng: Thông báo chi tiết Click

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và tạm trú (nếu có) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú (có thị thực trong thời hạn 06 tháng);

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm.

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:  

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 15/01/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng.

Địa chỉ: 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: 08 39.262.798.

Người tiếp nhận: Bà Lưu Vũ Vân Anh.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 cm x 33 cm (ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc)./.