Sở Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng

Tuyển dụng viên chức năm 2016

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1.  Số lượng tuyển dụng: Dự kiến 69 người. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức

2. Yêu cầu về trình độ và chuyên ngành tuyển dụng137-TBTT-09112016-TUYEN DUNG VIEN CHUC 2016

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. Kế hoạch xét tuyển viên chức thông qua phỏng vấn

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân và bản sao sổ Hộ khẩu thường trú (trong thời hạn 06 tháng);

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:  

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 14/11/2016 đến hết ngày 09/12/2016.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng.

Địa chỉ: 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 39.262.798

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 cm x 33 cm (ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc)./.