Sở Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng

Tiến độ giải ngân tiền trợ giá

Thanh toán trợ giá xe buýt từ ngày 4/7/2017 đến 14/7/2017: Coi tại đây (click)

Thanh toán trợ giá xe buýt từ ngày 1/1/2017 đến 3/7/2017: Coi tại đây (click)