Tra cứu văn bản

 Tiêu đềMô tả 
ĐỀ XUẤT THỂ HIỆN THÔNG TIN BÊN TRONG XEĐề xuất thể hiện thông tin bên trong xe (nhận diện thông tin bên trong và bên ngoài xe buýt)Tải
Quyết định 716/QĐ-TT ngày 31/3/2017Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin qua tổng đài điện thoại nóng 1022Tải
Quyết định 639/QĐ-TT ngày 07/6/2017Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộngTải
Quyết định 2406/QĐ-TT ngày 02/12/2019Quyết định về sửa đổi, bổ sung QĐ 1939/QĐ-TT ngày 09/9/2019 ban hành quy trình nội bộ về công tác tiếp nhận, xử lý cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô tham gia kinh doanh vận tảiTải
Quyết định 1450/QĐ-TT ngày 28/6/2019Quyết định ban hành Quy định về công tác xử lý vi phạm trong hoạt động xe buýtTải
Quyết định 1341/QĐ-TTQuyết định ban hành Quy trình tuần tra, kiểm tra, giám sát - điều hành, lập biên bản vi phạm về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Tải
Quyết định 1124/QĐ-TT ngày 07/9/2017Quyết định ban hành quy chế thực hiện công khai, minh bạch tại Trung tâm Quản lý và ĐIếu hành vận tải hành khách công cộng.Tải
Quyết định 1123/QĐ-TT ngày 07/9/2017Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộngTải
Quyết định 1122/QĐ-TT ngày 07/6/2017Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộngTải
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN XE BUÝT THÔNG QUA QUY ĐỊNH MÀU SƠN, THÔNG TIN BÊN TRONG, BÊN NGOÀI XE BUÝT CÓ TRỢ GIÁ.Quy định tiêu chí nhận diện xe buýt thông qua quy định màu sơn, thông tin bên trong, bên ngoài xe buýt có trợ giá. (nhận diện thông tin bên trong và bên ngoài xe buýt) Tải
QUY ĐỊNH CÁCH THỨC THỂ HIỆN THÔNG TIN BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI XE BUÝT ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN XE BUÝT KHÔNG TRỢ GIÁQuy định cách thức thể hiện thông tin bên trong và bên ngoài xe buýt đối với các tuyến xe buýt không trợ giá (nhận diện thông tin bên trong và bên ngoài xe buýt) Tải
QUY ĐỊNH CÁC TRANG THIẾT BỊ GẮN TRÊN XEQuy định các trang thiết bị gắn trên xe (nhận diện bên trong và bên ngoài xe buýt)Tải
Về việc triển khai thực hiện điều chỉnh giá vé xe buýt áp dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Tải
Các mức xử phạt vi phạm hợp đồng năm 2017Các mức xử phạt vi phạm hợp đồng năm 2017Tải
1008/QĐ-SGTVT ngày 03/3/2016Quyết định về việc ban hành Nội quy khai thác loại hình đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giáTải
13/2015/QĐ-TTg ngày 5/5/2015Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC bằng xe buýtTải
63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộTải
86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tôTải
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xeTải
5796/QCPH-SGTVT-SGDĐT-UBNDQHQuy chế phối hợp về triển khai công tác quản lý đưa rước học sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2018Tải
20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014Quyết định ban hành quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhTải
3479/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2012Quyết định về việc điều chỉnh mẫu đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí đối với người khuyết tật.Tải
2772/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2012Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên các xe tham gia đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giá hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Tải
31/QĐ-SGTVT ngày 04/01/2012Quyết định ban hành quy định về quy trình trình cấp thẻ đi xe buýt miễn phí đối với người khuyết tật.Tải
Sổ taySổ tay nghiệp vụ tổ chức-nhân sựTải
1318/QĐ-TT ngày 28/11/2016Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện, hồ sơ yêu cầu mẫu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ đề xuất của công tác đặt hàng dịch vụ đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giá năm 2017 trên địa bàn thành phốTải
izmir escort izmir escort