Sở Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng

Tra cứu văn bản

 Tiêu đềMô tảKích thước 
1324/QĐ-TT ngày 06/12/2016Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện, hồ sơ yêu cầu mẫu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất của công tác đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2017 trên địa bàng thành phố Hồ Chí Minh10,01 MBTải
Đơn làm thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tậtĐơn làm thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật15,43 KBTải
1008/QĐ-SGTVT ngày 03/3/2016Quyết định về việc ban hành Nội quy khai thác loại hình đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giá3,92 MBTải
13/2015/QĐ-TTg ngày 5/5/2015Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC bằng xe buýt808,29 KBTải
63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ1,30 MBTải
86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô1,12 MBTải
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe663,58 KBTải
5796/QCPH-SGTVT-SGDĐT-UBNDQHQuy chế phối hợp về triển khai công tác quản lý đưa rước học sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-20182,45 MBTải
20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014Quyết định ban hành quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh1,50 MBTải
3479/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2012Quyết định về việc điều chỉnh mẫu đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí đối với người khuyết tật.2,02 MBTải
2772/QĐ-SGTVT ngày 12/9/2012Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên các xe tham gia đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giá hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.455,78 KBTải
31/QĐ-SGTVT ngày 04/01/2012Quyết định ban hành quy định về quy trình trình cấp thẻ đi xe buýt miễn phí đối với người khuyết tật.409,45 KBTải
Sổ taySổ tay nghiệp vụ tổ chức-nhân sự2,16 MBTải
1318/QĐ-TT ngày 28/11/2016Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện, hồ sơ yêu cầu mẫu và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ đề xuất của công tác đặt hàng dịch vụ đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giá năm 2017 trên địa bàn thành phố7,77 MBTải