24 Tháng Tư 2024

Cập nhật lộ trình tuyến 70-2 có điểm xuất phát tại Khu du lịch Núi Bà Đen

Kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo cập nhật lộ trình hoạt động trên tuyến xe buýt không trợ giá số 70-2 (Bến xe Củ Chi - Toà Thánh - Khu du lịch Núi Bà Đen) như sau:

Lượt đi: Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Đường tỉnh 782 - Đường tỉnh 784 - Đường tỉnh 781 (Cách Mạng Tháng Tám) - Đường Điện Biên Phủ - Đường Bời Lời - Khu du lịch Núi bà Đen.

Lượt về: Khu du lịch Núi bà Đen - Đường Bời Lời - Đường Điện Biên Phủ - Đường tỉnh 781 (Cách Mạng Tháng Tám) - Đường tỉnh 784 - Đường tỉnh 782 - Quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi.