06 Tháng Hai 2024

Điều chỉnh thông số hoạt động trên tuyến xe buýt không trợ giá 70-1

Kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên tuyến xe buýt không trợ giá số 70-1 (Bến xe Củ Chi – Bến xe Tây Ninh) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn như sau:

* Các thông số hoạt động:

- Áp dụng ngày 09 tháng 02 năm 2024:

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:     24 chuyến/ngày

+ Tại Bến xe Củ Chi:

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            06 giờ 30

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         12 giờ 30

+ Tại Bến xe Tây Ninh: 

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            04 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         10 giờ 00

Thời gian giãn cách mỗi chuyến:                  30 - 40 phút

Thời gian hành trình 01 chuyến xe:              107 - 115 phút

- Áp dụng ngày 10 tháng 02 năm 2024:

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:     38 chuyến/ngày

+ Tại Bến xe Củ Chi:

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            07 giờ 50

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         17 giờ 00

+ Tại Bến xe Tây Ninh: 

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            05 giờ 20

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         14 giờ 30

Thời gian giãn cách mỗi chuyến:                  30 - 40 phút

Thời gian hành trình 01 chuyến xe:              107 - 115 phút

- Từ ngày 11 tháng 02 năm 2024 trở đi:

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:     48 chuyến/ngày

+ Tại Bến xe Củ Chi:

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            06 giờ 30

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         19 giờ 00

+ Tại Bến xe Tây Ninh: 

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            04 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         16 giờ 30

Thời gian giãn cách mỗi chuyến:                  30 - 40 phút

Thời gian hành trình 01 chuyến xe:              107 - 115 phút