06 Tháng Hai 2024

Điều chỉnh thông số hoạt động trên tuyến xe buýt không trợ giá 63-1

Kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên tuyến xe buýt không trợ giá số 63-1 (Bến xe buýt Tân Phú – Bến xe Tiền Giang) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn như sau:

* Các thông số hoạt động:

- Áp dụng ngày 09 tháng 02 năm 2024:

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:     32 chuyến/ngày

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         12 giờ 30 

Thời gian giãn cách mỗi chuyến:                  30 - 35 phút

Thời gian hành trình 01 chuyến xe:              180 phút

- Áp dụng ngày 10 tháng 02 năm 2024:

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:     32 chuyến/ngày

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            07 giờ 00

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         17 giờ 00 

Thời gian giãn cách mỗi chuyến:                  40 phút

Thời gian hành trình 01 chuyến xe:              180 phút

- Từ ngày 11 tháng 02 năm 2024 trở đi:

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:     64 chuyến/ngày

Chuyến đầu tiên xuất bến:                            04 giờ 45

Chuyến cuối cùng xuất bến:                         18 giờ 15 

Thời gian giãn cách mỗi chuyến:                  20 - 30 phút

Thời gian hành trình 01 chuyến xe:              180 phút