31 Tháng Giêng 2024

Điều chỉnh thông số hoạt động trên tuyến xe buýt 109 trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên tuyến xe buýt không trợ giá số 109 (Bến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất) như sau:

* Từ ngày 04 tháng 02 năm 2024 đến ngày 08 tháng 02 năm 2024 và từ ngày 13 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2024:

- Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:  72 chuyến

- Tại Bến xe buýt Sài Gòn:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:         00 giờ 10

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      23 giờ 59

- Tại Sân bay Tân Sơn Nhất:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:        00 giờ 05

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      23 giờ 45

- Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 45 phút/chuyến

- Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 39 - 45 phút

* Ngày 09 tháng 02 năm 2024

- Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:  18 chuyến

- Tại Bến xe buýt Sài Gòn:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:         05 giờ 45

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      12 giờ 25

- Tại Sân bay Tân Sơn Nhất:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:        05 giờ 30

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      12 giờ 10

- Thời gian hành trình 01 chuyến xe:   45 phút/chuyến

- Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 50 phút

* Ngày 10 tháng 02 năm 2024

- Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:  24 chuyến

- Tại Bến xe buýt Sài Gòn:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:         08 giờ 15

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      17 giờ 25

- Tại Sân bay Tân Sơn Nhất:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:        08 giờ 00

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      17 giờ 10

- Thời gian hành trình 01 chuyến xe:   45 phút/chuyến

- Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 50 phút

* Áp dụng ngày 11 tháng 02 năm 2024; ngày 12 tháng 02 năm 2024 và từ 18 tháng 02 năm 2024 trở đi:

- Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày:  42 chuyến

- Tại Bến xe buýt Sài Gòn:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:         05 giờ 45

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      22 giờ 15

- Tại Sân bay Tân Sơn Nhất:

          Chuyến đầu tiên xuất bến:        05 giờ 30

          Chuyến cuối cùng xuất bến:      22 giờ 00

- Thời gian hành trình 01 chuyến xe:   45 phút/chuyến

- Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 45-50 phút