21 Tháng Mười 2023

Tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 67 người

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Điều kiện cụ thể đối với vị trí việc làm:

Số TT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp (Mã số)

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng

cần tuyển

Ghi chú

I

Vị trí việc làm gắn với công việc nghề nghiệp:

59

 

1

Quản lý và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng

Chuyên viên (01.003);

Cán sự (01.004)

Trình độ Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành: Giao thông vận tải (đường bộ), Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hành chính, Công nghệ thông tin.

Chuyên viên: 21

 

Cán sự: 10

 

2

Kế hoạch Đầu tư

Chuyên viên (01.003)

Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Giao thông vận tải (đường bộ), Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hành chính, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Quy hoạch (chuyên ngành Quy hoạch giao thông, Quy hoạch đô thị)

Chuyên viên: 03

 

3

Quản lý khai thác hạ tầng

Chuyên viên (01.003)

 

Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Giao thông vận tải (đường bộ), Quy hoạch (chuyên ngành Quy hoạch giao thông, Quy hoạch đô thị), Xây dựng, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing.

Chuyên viên: 04

 

4

Quản lý dự án đầu tư

Chuyên viên (01.003)

 

Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Giao thông vận tải (đường bộ), Xây dựng, Quy hoạch (chuyên ngành Quy hoạch giao thông, Quy hoạch đô thị), Luật, Quản trị kinh doanh

Chuyên viên: 05

 

5

Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Chuyên viên (01.003);

Cán sự (01.004)

 

Trình độ Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành: Giao thông vận tải (đường bộ), Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hành chính.

Chuyên viên: 10

 

Cán sự: 05

 

6

Truyền thông

Chuyên viên (01.003)

Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Giao thông vận tải (đường bộ), Quy hoạch đô thị, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hành chính, Văn học, Xã hội học, Marketing, Công nghệ thông tin.

Chuyên viên: 01

 

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

08

 

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên (01.003)

Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Hành chính, Quản trí Nhân lực, Quản lý Nhân sự, Tài chính – Kế toán

Chuyên viên: 02

 

2

Hành chính – Văn thư, lưu trữ

Chuyên viên (01.003)

Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Văn thư – lưu trữ, Hành chính, Công nghệ thông tin

Chuyên viên: 03

 

3

Tài chính Kế toán

Kế toán viên (06.031)

Trình độ Đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

Kế toán viên: 02

 

4

Thủ quỹ

Kế toán viên trung cấp (06.032)

Trình độ Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế

Kế toán viên trung cấp: 01

 

 

TỔNG CỘNG

67 viên chức

 

 

2.1. Đối với vị trí việc làm tương ứng với ngạch Chuyên viên, Kế toán viên:

a) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo:

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

b) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Có chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

2.2. Đối với vị trí việc làm tương ứng với ngạch Cán sự, Kế toán viên trung cấp:

a) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo:

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

b) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Có chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng được tiến hành theo hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn.

IV. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục quản lý chất lượng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

d) Giấy khám sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất 60 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe.

đ) Bản sao Căn cước công dân.

e) Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.

g) 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng).

i) 02 phong bì dán tem có ghi rõ thông tin, địa chỉ người nhận.

v Lưu ý:

Tất cả hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023, vị trí việc làm và đơn vị đăng ký dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng sau khi trúng tuyển:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Trung tâm sẽ đề nghị Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Trung tâm sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 22/11/2023.

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, số 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

- Điện thoại: (028)39.262.798./.

Tài liệu đính kèm

In bản tin
Ý kiến đóng góp: 0

Loại tin: Tin vận tải hành khách công cộngLượt xem: 2094

Thẻ tin:

Please login or register to post comments.

Tên:
Địa chỉ email:
Chủ đề:
Nội dung:
x

Thông tin Tuyến

 Xem

Đường đi bằng xe buýt

Điểm xuất phát
Điểm đến
 Tìm

Dự báo giờ xe đến

 Xem
«Tháng Mười Hai 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
2728
4332

Thông báo phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt có trợ giá số 78 và 79

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo đến các đơn vị vận tải việc phát hành hồ sơ mời thầu Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 78 và 79:
Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.
Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng.

Nguồn vốn: Kinh phí trợ giá xe buýt – Ngân sách thành phố....

Xem thêm
2930123
4
4336

Tạm điều chỉnh lộ trình 27 tuyến xe buýt, phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1

Thực hiện thông báo số 14829/TB-SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về việc Cấm lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Lợi, đường Hàm Nghi, đường Lê Lai, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Phan Chu Trinh, đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn An Ninh, đường Lưu Văn Lang, đường Đặng Thị Nhu, đường Calmette, đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, Quận 1 trong thời gian phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt như sau:

* Các tuyến xe buýt có trợ giá số: 01, D4, 03, 04, 18, 19, 20, 31, 34, 36, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 56, 65, 88, 93, 102, 152.

* Các tuyến xe buýt không trợ giá số:13, 109, 75, DL01, DL02.

 

Xem thêm
5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Tin theo Tháng

Hoạt đông xe buýt sân bay