16 Tháng Sáu 2023

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm QLGTCC

Sáng 14 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.