28 Tháng Sáu 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng xin thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 09/7/2020

Ngày diễn ra sự kiện: 16/06/2020 - 09/07/2020 Trích xuất

Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2020 như sau:

1. Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Không cư trú tại Việt Nam.

II. Yêu cầu về hiểu biết, trình độ chuyên môn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện chuyên môn theo vị trí việc làm tương ứng như sau:

1. Vị trí Quản lý và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng: 04 người

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Giao thông vận tải (chuyên ngành khai thác vận tải, vận tải đường bộ), Công nghệ thông tin.

- Đối với trình độ Cao đẳng: Có chứng chỉ A ngoại ngữ hoặc trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hoa).

- Đối với trình độ Đại học trở lên: Có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hoa).

- Có chứng chỉ tin học từ trình độ A hoặc trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

- Hiểu biết các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt trong công tác.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ tốt; kỹ năng thống kê báo cáo.

- Có khả năng làm việc độc lập và điều hành phối hợp tốt trong hoạt động.

- Năng lực nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế của ngành.

2. Vị trí Kế hoạch Đầu tư: 03 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Giao thông vận tải (chuyên ngành Khai thác vận tải, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông), Quy hoạch (chuyên ngành Quy hoạch giao thông, Quy hoạch đô thị).

- Có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hoa).

- Có chứng chỉ tin học từ trình độ A hoặc trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

- Ưu tiên có các chứng chỉ nghiệp vụ: quản lý dự án, đấu thầu, lập dự toán, hành nghề xây dựng…phù hợp với vị trí việc làm.

- Hiểu biết các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt trong công tác.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ tốt; kỹ năng thống kê báo cáo.

- Có khả năng làm việc độc lập và điều hành phối hợp tốt trong hoạt động.

- Năng lực nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế của ngành.

3. Vị trí Quản lý khai thác hạ tầng: 05 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Xây dựng (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng), Quy hoạch đô thị, Quản trị kinh doanh.

- Có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hoa).

- Có chứng chỉ tin học từ trình độ A hoặc trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

- Ưu tiên có các chứng chỉ nghiệp vụ: quản lý dự án, đấu thầu, lập dự toán, hành nghề xây dựng…phù hợp với vị trí việc làm.

- Có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực về quản lý khai thác hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt trong công tác.

- Tham mưu và xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Có khả năng điều hành công việc, phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ tốt; kỹ năng thống kê báo cáo.

4. Vị trí Hành chính – Văn thư, lưu trữ: 02 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành sau: Luật, Văn thư, Lưu trữ - quản trị văn phòng, Hành chính, Quản trị kinh doanh.

- Có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hoa).

- Có chứng chỉ tin học từ trình độ A hoặc trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

- Ưu tiên có các chứng chỉ liên quan trong công tác văn thư, lưu trữ, quản lý ISO, quản lý kho và tài liệu.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ tốt.

- Kỹ năng phân loại, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ.

- Tính trung thực; Cẩn thận, bảo vệ bí mật.

- Tinh thần trách nhiệm, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

- Giao tiếp lịch sự, văn minh.

- Năng lực phối hợp, tổng hợp, phân tích.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Hiểu biết kiến thức pháp lý về các chế độ, chính sách có liên quan đến viên chức, người lao động trong đơn vị.

5. Vị trí Quản trị: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

- Có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hoa).

- Có chứng chỉ tin học từ trình độ A hoặc trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

- Ưu tiên có các chứng chỉ nghiệp vụ: đấu thầu, lập dự toán…phù hợp với vị trí việc làm.

- Tính trung thực; Tinh thần trách nhiệm, bảo mật, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập; Có khả năng giải quyết sự cố phát sinh trong công việc.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Hiểu và nắm vững quy định của Nhà nước và đơn vị về quản lý tài sản Nhà nước.

- Thực hiện tốt đúng dự toán được giao, đặc biệt dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

6. Vị trí Tài chính kế toán: 04 người               

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

- Có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Hoa).

- Có chứng chỉ tin học từ trình độ A hoặc trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

- Có khả năng tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, chấp hành pháp luật.

- Nắm vững các chuẩn mực kế toán, các văn bản quy định hiện hành về lĩnh vực tài chính kế toán, thanh quyết toán.

- Kỹ năng phân loại, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ.

- Có năng lực tổng hợp, phối hợp, phân tích số liệu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nghiệp vụ.

III. Số lượng viên chức cần tuyển: 19 người

 

 

Số TT

Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng

1

Quản lý và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng

04

2

Kế hoạch Đầu tư

03

3

Quản lý khai thác hạ tầng

05

4

Hành chính – Văn thư, lưu trữ

02

5

Quản trị

01

6

Tài chính Kế toán

04

 

Tổng cộng

19

IV. Thủ tục hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (có thị thực).

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

f) Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

h) Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

i) 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng).

l) 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý:

Hồ sơ dự tuyển của mỗi người được xếp theo thứ tự từ mục a đến mục l. Trung tâm chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ thành phần như đã nêu trên. Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 1), vị trí việc làm và đơn vị đăng ký dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Thông báo này. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.

- Địa chỉ: 27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 39262798.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 09/7/2020.

* Trung tâm nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật).

* Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ cho người dự tuyển nếu không trúng tuyển.

3. Lệ phí dự tuyển: Mức thu tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

V. Hình thức, nội dung và quy trình tuyển dụng:

A. Hình thức tuyển dụng:

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng được tiến hành theo hình thức xét tuyển viên chức (thông qua phỏng vấn) quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

B. Nội dung và quy trình tuyển dụng:

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển viên chức

1. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể:

- Nội dung phỏng vấn:

+ Nhận thức, hiểu biết chung về kiến thức quản lý Nhà nước.

+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Quy trình tổ chức xét tuyển:

Để đảm bảo khách quan, minh bạch trong tổ chức xét tuyển viên chức, việc thực hiện xét tuyển được thực hiện như sau:

- Bước 1: Căn cứ hồ sơ đăng ký dự tuyển đã được xét duyệt tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức tổng hợp hồ sơ, thông báo những người đủ điều kiện xét tuyển tham dự vòng 2.

- Bước 2: Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức kiểm tra, sách hạch, công bố kết quả điểm kiểm tra, sát hạch.

- Bước 3: Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra, sát hạch để xét thí sinh trúng tuyển viên chức theo quy định.

3. Xác định người trúng tuyển:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Thủ trưởng đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* Đối tượng và điểm ưu tiên:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VI. Tiến độ thực hiện, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

1. Tiến độ dự kiến thực hiện:

STT

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1

Từ ngày 10/6/2020 – 09/7/2020

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2

Từ ngày 10/7/2020 – 15/7/2020

Tổng hợp hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển; thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc cho Hội đồng.

3

Từ ngày 16/7/2020 – 19/7/2020

Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị; Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

4

Ngày 20/7/2020

Niêm yết số báo danh, phòng thi, nội quy,… tại địa điểm tổ chức; hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển.

5

Ngày 21/7/2020

Tổ chức xét tuyển.

6

Từ ngày 22/7/2020 – 26/7/2020

Tổng hợp kết quả xét tuyển.

7

Từ ngày 27/7/2020 – 31/7/2020

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử và giải quyết các khiếu nại có liên quan. Đồng thời hoàn tất hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

 

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển:

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.

 (27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1).

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành Thông báo này.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính (chị Lê Bích Kim Ngân).

Số điện thoại: (028)39.262.798./.

Thông tin chi tiết:

- Thông báo xét tuyển chi tiết: Tải tại đây

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây

- Sơ yếu lý lịch tự thuật: Tải tại đây

In bản tin
Ý kiến đóng góp: 0
Đánh giá:
3.0

Loại tin: Tin vận tải hành khách công cộngLượt xem: 1033

Thẻ tin:

Please login or register to post comments.

Tên:
Địa chỉ email:
Chủ đề:
Nội dung:
x

Xe buýt TP.HCM

Thông tin Tuyến

 Xem

Đường đi bằng xe buýt

Điểm xuất phát
Điểm đến
 Tìm

Dự báo giờ xe đến

 Xem
«Tháng Bảy 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Lượt truy cập