Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Comments 0
Article rating: No rating
RSS

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find

Archive

Page Views