Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)
06 tháng đầu năm 2020, khen thưởng 16 lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt

06 tháng đầu năm 2020, khen thưởng 16 lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt

Từ 01/01/2020 đến nay, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã ghi nhận và tổ chức khen thưởng cho 16 cá nhân là lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt nhằm động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhân rộng điển hành tốt trong lực lượng lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt về tinh thần, thái độ phục vụ hành khách

Comments 0
Article rating: 1.2
RSS

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find

Archive

Page Views