Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)
TP.HCM công bố ứng dụng cung cấp thông tin vận tải hành khách công cộng trên thiết bị di động

TP.HCM công bố ứng dụng cung cấp thông tin vận tải hành khách công cộng trên thiết bị di động

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố “Ứng dụng cung cấp thông tin vận tải hành khách công cộng trên thiết bị di động và kết nối với ứng dụng Grab”, với tên ứng dụng Go!Bus

Comments 0
Article rating: 1.3
RSS

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find

Archive

Page Views