Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Tạm điều chỉnh các tuyến xe buýt phục vụ Lễ hội truyền thống Ngư dân Cần Giờ

 

Nhằm phục vụ Lễ hội truyền thống Ngư dân Cần Giờ năm 2016, từ ngày 14/9/2016 đến hết ngày 16/9/2016, các tuyến xe buýt số 75, 77 và 90 được điều chỉnh hoạt động theo lộ trình phục vụ hành khách, trong đó tuyến xe buýt số 90 tăng số chuyến hoạt động trong ngày.

 

Comments 0
Article rating: No rating
RSS

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find

Archive

Page Views