Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Friday, April 12, 2024

Lễ công bố tuyến xe điện phục vụ khách tham quan du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 12.4.2024, Công ty TNHH Saigon.PT tổ chức buổi khai trương tuyến xe điện MEX BUGGY SAIGON phục vụ khách tham quan du lịch trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.