Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Monday, December 4, 2023

Tạm điều chỉnh lộ trình 27 tuyến xe buýt, phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1

Thực hiện thông báo số 14829/TB-SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về việc Cấm lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Lợi, đường Hàm Nghi, đường Lê Lai, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Phan Chu Trinh, đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn An Ninh, đường Lưu Văn Lang, đường Đặng Thị Nhu, đường Calmette, đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, Quận 1 trong thời gian phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt như sau:

* Các tuyến xe buýt có trợ giá số: 01, D4, 03, 04, 18, 19, 20, 31, 34, 36, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 56, 65, 88, 93, 102, 152.

* Các tuyến xe buýt không trợ giá số:13, 109, 75, DL01, DL02.

1. Thời gian ảnh hưởng (theo Thông báo số 14829/TB-SGTVT)

- Ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 05 giờ đến 07 giờ 30

- Ngày 19 tháng 12 năm 2023: không cấm đường, các tuyến hoạt động bình thường theo lộ trình được ban hành

- Ngày 20 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 05 giờ đến 07 giờ 30.

- Từ ngày 21 tháng 12 năm 2023 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 09 giờ đến 12 giờ.

- Từ 12 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2023 trở đi: không cấm đường, các tuyến hoạt động bình thường theo lộ trình được ban hành.

 2. Các tuyến buýt ảnh hưởng trong phạm vi cấm lưu thông:

- Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Ký Con đến Hàm Nghi): tuyến ảnh hưởng:

+Trần Hưng Đạo hướng từ Ký Con đến Hàm Nghi: gồm các tuyến số 38, DL01, 88, DL02, D4, 102, 152, 75, 53, 31.

+ Trần Hưng Đạo hướng từ Hàm Nghi đến Ký Con: gồm các tuyến số 01, 44, 45.

- Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa): tuyến ảnh hưởng:

+ Hàm Nghi hướng từ Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa: gồm các tuyến số 102, DL01, 52, 53, D4, 88, 65, 75, 93, 109, 36, 152, 44, 45, 56, 38, 31, 18.

+ Hàm Nghi hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Trần Hưng Đạo: gồm các tuyến số 44, 53, 88, 102, D4, 93, 152, 18, 109, 52, 31, 36, 04, 20.

- Đường Lê Lai (đoạn từ đường Trương Định đến Lê Lợi): gồm các tuyến số 03, 04, 18, 19, 20, 34, 38, 39, 52, 53, 75, 93, D4, 102, DL02, 56, 109, 75, 88, 44, 65, 152, 31, 36.