Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Wednesday, November 29, 2023

Thanh toán không cần tiền mặt khi đi xe buýt qua nhiều hình thức

Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (TTCC) đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hệ thống thanh toán tự động trên 26 tuyến xe buýt với 499 phương tiện với các hình thức thanh toán bằng thẻ Unipass và QR code trên ứng dụng Unispass trong Zalopay, thanh toán thẻ của 24 ngân hàng nội địa (theo phương thức không tiếp xúc, không cần nhập mã PIN), chấp nhận mã thanh toán VietQR.

Việc thí điểm hệ thống thanh toán tự động đã góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp vận tải; Tạo điều kiện cho hành khách sử dụng các loại hình thanh toán hiện đại như thanh toán qua thẻ Unipass, mã QR Code từ điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Trong thời gian tới, TTCC tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai mở rộng thẻ trên các tuyến; đến tháng1/2024 tăng thêm khoảng 204 xe, nâng số phương tiện sử dụng hệ thống thanh toán tự động đạt trên 40%; Đẩy mạnh công tác truyền thông để thu hút người dân sử dụng thẻ điện tử khi sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.