Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Thursday, August 3, 2023

Hoạt động tuyên truyền giao thông công cộng tại trường tiểu học Xóm Chiếu Quận 4

Tiếp tục hành trình đợt hoạt động cao điểm, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp Đoàn thanh niên Phường 10, Phường 13, Phường 14, Phường 18, Quận 4, trường Đại học Khoa học tự nhiên, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức buổi hoạt động "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hoá giao thông" với các nội dung: tuyên truyền đến các em học sinh về mạng lưới giao thông công cộng, các lợi ích khi sử dụng xe buýt; Diễu hành truyền truyền bằng xe đạp TNGO; Các sân chơi tình nguyện.