Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Tuesday, May 23, 2023

Khen thưởng các cá nhân tham gia tích cực chương trình “Nào ta cùng buýt” trên phần mềm ứng dụng Go!bus năm 2022

Thực hiện kế hoạch của Sở Giao thông vận tải về tuyên truyền Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động Sở Giao thông vận tải tham gia chương trình “nào ta cùng buýt” thông qua cài đặt sử dụng phần mềm ứng dụng Go!Bus.

Qua triển khai thực hiện chương trình “nào ta cùng buýt” với số lần tham gia tối thiểu 02 lần/ tuần và sử dụng phần mềm ứng dụng Go!Bus để xác nhận số chuyến đi lại của mỗi cá nhân.

Sáng 22 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) đã tổ chức buổi tổng kết, tuyên dương khen thưởng các cá nhân đã tích cực sử dụng phương tiện công cộng bằng xe buýt. Kết quả buổi Lễ đã khen thưởng 20 cá nhân có số lần tham gia đi lại bằng xe buýt cao bao gồm 10 cá nhân là viên chức người lao động - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và 10 cá nhân là viên chức người lao động thuộc các đơn vị trực thuộc khối thi đua số 7 - Sở Giao thông vận tải.

Buổi lễ đã kịp thời ghi nhận động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong phong trào đi xe buýt của Sở Giao thông vận tải ngoài ra còn nhằm tuyên truyên vận động viên chức người lao động thuộc các Sở ban ngành của thành phố và người dân tham gia xe buýt góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.