Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Wednesday, October 12, 2022

Cắt tóc không đồng tại Bến xe buýt Sài Gòn (Công viên 23/9) phục vụ người dân

Địa điểm: Bến xe buýt Sài Gòn (đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).