Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Wednesday, July 6, 2022

Khen thưởng các lái xe, nhân viên phục vụ trả lại tài sản bỏ quên trên xe buýt cho hành khách.

Vừa qua, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) ghi nhận các lái xe, nhân viên phục vụ đã có những cử chỉ, hành động đẹp đáng được biểu dương khi nhặt được tài sản và trả lại cho hành khách trong lúc thực nhiệm vụ vận doanh xe buýt.

          Theo đó, ngày 28/6/2022, nhân viên xe buýt số 51B - 30597 tuyến Bến xe buýt Sài Gòn – Thạnh Lộc (MST 03) thuộc Hợp tác xã Vận tải 19/5 tên Nguyễn Thị Lành nhặt được ví tiền của hành khách để quên trên xe buýtđã bàn giao lại cho bảo vệ Bến xe buýt Sài Gòn. Ngày 30/6/2022 hành khách đã liên hệ Bến xe buýt Sài Gòn để nhận lại tài sản để quên trên xe.