Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Tuesday, March 8, 2022

Buổi khai trương đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện

Tuyến xe buýt điện D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn)

Sáng ngày 8/3, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GTVT) đã tổ chức buổi khai trương Tuyến xe buýt điện có trợ giá trên địa bàn Thành phố.