Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Friday, January 28, 2022

Công Đoàn Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng.

Đón tiếp Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT có Ông Võ Trọng Nhân – Phó Giám đốc và Ông Nguyễn Chánh Trung – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm.

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2022, Ông Dương Xuân Sơn – Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) đến chúc Tết Phòng Quản lý Điều hành và Bến xe buýt Quận 8 trực thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm), đón tiếp Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT có Ông Võ Trọng Nhân – Phó Giám đốc và Ông Nguyễn Chánh Trung – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm.