Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Wednesday, December 8, 2021

THÔNG BÁO

Đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.