Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Friday, May 21, 2021

TIẾP TỤC KHẨN TRƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đảm bảo cho sức khoẻ cá nhân, gia đình và xã hội, Trung tâm đề nghị các doanh nghiệp vận tải nghiêm túc chấp hành khuyến cáo 5k (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế).

Khuyến cáo phòng, chống Covid-19 cho người điều khiển giao thông công cộng và người phục vụ.

Trang bị dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy theo đúng yêu cầu.

Chủ động theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh tuyệt đối không dừng, đón trả khách tại địa bàn có dịch theo thông báo của Bộ Y Tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.