Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Friday, October 30, 2020

THÔNG BÁO

Về việc triển khai điều chỉnh giá vé xe buýt áp dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.