Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Wednesday, May 20, 2020

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu

Từ ngày 20 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tiếp nhận và trả kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu cho ô tô kinh doanh vận tải bằng hình thức trực tiếp hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện văn bản số 4410/SGTVT-VTĐB ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải một số nội dung như sau:
- Từ ngày 20 tháng 5 năm 2020, Trung tâm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị qua hai hình thức: trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải hoặc trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm (số 27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM).
- Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, phát huy hiệu quả của phần mềm dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cải cách hành chính, Trung tâm khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Print
Comments 0
Rate this article:
4.3

Categories: Tin van tai hanh khach cong congNumber of views: 594

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find

Page Views