Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Tuesday, June 4, 2019

Quy định quyền và nghĩa vụ của DNVT

 

Ghi chú: Bên A - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Bên B - các đơn vị vận tải xe buýt

I. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị vận tải

1. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức, thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của Pháp luật, Nội quy khai thác tuyến xe buýt và Hợp đồng đặt hàng thực hiện dịch vụ vận tải khách công cộng bằng xe buýt;

3. Chấp hành chủ trương, kế hoạch đấu thầu tuyến xe buýt của UBND và Sở GTVT; Chấp hành các quy định về đặt hàng cũng như các quy định về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

4. Chấp hành thực hiện nghiêm các chỉ tiêu, thông số được quy định trong các Quyết định mở tuyến và điều chỉnh tuyến của Sở GTVT, của bên A; Quyết định công bố biểu đồ chạy xe, các Quyết định điều chỉnh biểu đồ chạy xe của bên A;

5. Chấp hành nghiêm các yêu cầu của bên A trong việc tăng/giảm chuyến, điều xe, điều chuyển hoạt động sang tuyến khác phù hợp với quy hoạch hoặc phục vụ nhu cầu chung của mạng lưới xe buýt và trong những trường hợp đột xuất;

6. Áp dụng các biện pháp để tổ chức, thực hiện đúng biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác đã ký kết trong Hợp đồng.

7. Chấp hành nghiêm sự kiểm tra, giám sát của lực lượng kiểm tra bên A và lực lượng khác theo yêu cầu của bên A;

8. Cử nhân viên của bên B phối hợp cùng Trung tâm kiểm tra ngoài hiện trường theo kế hoạch của bên A và giám sát, điều hành hoạt động xe buýt thông qua hệ thống giám sát hành trình, hệ thống camera.

9. Phối hợp với bên A phát hiện và báo cáo kịp thời cho bên A những hư hỏng, mất mát về cơ sở kết cấu hạ tầng, tình hình an ninh, an toàn trật tự trên tuyến;

10. Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện khi đưa vào hoạt động trên tuyến;

11. Thường xuyên kiểm tra, tu bổ, sửa chữa thay đổi những hư hỏng của xe buýt đảm bảo mỹ quan của xe buýt.


12. Xe hoạt động trên tuyến phải có Lệnh vận chuyển. Hàng ngày nộp báo cáo cho bên A thông qua Lệnh vận chuyển. Nội dung ghi chép bên trong phải rõ ràng, chính xác, đầy đủ, không tẩy xóa và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung ghi trong Lệnh vận chuyển. Báo cáo đúng quy định theo định kỳ, đột xuất và theo yêu cầu của bên A; Chịu trách nhiệm về các trường hợp bị mất Lệnh vận chuyển do nhân viên bên B làm mất;

13. Đảm bảo tiêu chuẩn về nhân sự: nhân viên quản lý, nhân viên điều hành, nhân viên thống kê, kế toán… và thực hiện các chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định;

14. Chịu trách nhiệm trước bên A đối với tất cả những hành vi vi phạm của, lái xe, nhân viên phục vụ và nhân viên điều hành của đơn vị được quy định trong Hợp đồng này, Nội quy khai thác tuyến xe buýt và các quy định về hoạt động vận tải; Đối với các lỗi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ, tiến hành xử lý ngay trước khi tiếp tục bố trí cá nhân, phương tiện vi phạm hoạt động.

15. Khi tuyển dụng mới lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe buýt phải căn cứ các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Sau khi tuyển dụng phải ký Hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ Luật lao động năm 2012. Các trường hợp tuyển dụng mới và chấm dứt Hợp đồng lao động đều phải thông báo cho bên A biết. Không tiếp nhận vào làm việc đối với những lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt nằm trong danh sách do bên A thông báo đã bị chấm dứt quan hệ lao động, bị sa thải từ các doanh nghiệp khác vì vi phạm quy định về hoạt động xe buýt. Không được bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt chưa qua đào tạo và không đảm bảo sức khỏe theo quy định. Trường hợp do khách quan như chưa có lớp đào tạo, bên B phải báo cáo danh sách nhân viên phục vụ trên xe buýt cho bên A biết để không xử lý các trường hợp này; Lập và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe của đơn vị theo mẫu quy định. Đối với những trường hợp đã được nhận vào làm chính thức hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động do Người lao động cố tình vi phạm buộc phải thôi việc thì doanh nghiệp vận tải phải thông báo cho bên A (Trung tâm) biết để theo dõi, còn những trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động do điều kiện khách quan mà đơn vị và Người lao động cùng thỏa thuận thống nhất thì không cần phải thông báo.

16. Đình chỉ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt vi phạm Nội quy khai thác tuyến xe buýt theo thông báo của bên A và bố trí các cá nhân này học lại lớp nghiệp vụ. Nhân viên vi phạm chỉ được trở lại công tác sau khi có thông báo của bên A;

- Cung cấp quyết định không bố trí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đối với lái xe, nhân viên phục vụ vi phạm Nội quy khai thác tuyến xe buýt theo thông báo của bên A.

- Đình chỉ có thời hạn các xe buýt vi phạm cùng một hành vi từ lần thứ 03 trở đi theo thông báo của bên A;

Bên B có trách nhiệm đình chỉ khẩn cấp (đình chỉ không cần văn bản) đối với các phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ có hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận khi có yêu cầu của Bên A và phải được xác lập bằng biên bản để ghi nhận sự việc.

Thời gian giải quyết đình chỉ sẽ được căn cứ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

17. Phải đăng ký mẫu thẻ tên và đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe với Sở GTVT (hoặc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng) có tuyến xe buýt nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. Cấp đồng phục và thẻ tên cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; thẻ tên phải được dán ảnh, ghi rõ họ tên đơn vị quản lý.

18. Tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các lái xe, nhân viên phục vụ: Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung các quy định của Pháp luật và các quy định về tiêu chuẩn lái xe buýt và nhân viên phục vụ đã ban hành;


19. Phải thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định;

20. Khi có thông tin phản ảnh qua các phương tiện thông tin báo, đài, người dân, đường dây nóng… liên quan đến hoạt động khai thác tuyến xe buýt của đơn vị mình quản lý thì đơn vị phải trả lời trong thời hạn 07 ngày làm việc (trường hợp cần gia hạn để xác minh thêm thì phải có văn bản đồng ý gia hạn việc trả lời của bên A, thời gian gia hạn thêm tối đa 03 ngày làm việc) và gửi báo cáo về bên A (gửi phần nơi nhận);

Chịu trách nhiệm xác minh, giải quyết và trả lời các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, các ý kiến đóng góp của hành khách, người dân và các cơ quan ngôn luận do bên A chuyển đến. Báo cáo kết quả giải quyết, xử lý, xác minh về bên A theo đúng thời gian quy định; bên B chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cho hành khách khi phản ảnh các hành vi vi phạm của lái xe và nhân viên phục vụ; Được quyền từ chối trả lời những phản ảnh, Biên bản không có thông tin rõ ràng;

21. Phản ảnh kịp thời, chính xác các hành vi vi phạm trong khi thừa hành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên bên A để bên A xử lý;

22. Đề xuất với bên A biểu đồ chạy xe, lộ trình tuyến khi xin mở tuyến mới, đề xuất với bên A điều chỉnh các chỉ tiêu, thông số trong Quyết định mở tuyến và điều chỉnh tuyến của Sở GTVT, của bên A. Đề xuất điều chỉnh biểu đồ chạy xe, đề nghị thay thế các phương tiện, cơ sở kết cấu hạ tầng trên tuyến để đảm bảo hiệu quả hoạt động tuyến;

23. Được phép chạy theo lộ trình theo phương án chống kẹt xe hoặc các trường hợp ngoại lệ khác được bên A chấp thuận và có báo cáo trong Lệnh vận chuyển; Khi thay đổi lộ trình mới hoặc trở lại lộ trình cũ theo sự điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của bên A.

24. Trường hợp khi có biến động phương tiện trên tuyến (tăng/giảm phương tiện, đổi biển số, chuyển tuyến, tăng cường) so với danh sách phương tiện hoạt động xe buýt do bên A thông báo, bên B phải có báo cáo bằng văn bản trong thời gian 05 ngày làm việc.

25. Khi hành khách sử dụng vé không hợp lệ, thẻ miễn phí chưa đúng quy định thì yêu cầu hành khách mua vé lượt. Đồng thời yêu cầu hành khách chấp hành nội quy khi đi xe buýt.

26. Được phép từ chối đón trả khách tại các trạm dừng không hợp lý sau khi thông báo cho bên A sau 07 ngày làm việc mà bên A không phản hồi; Được từ chối không vận chuyển trong các trường hợp sau:

- Hành khách không chấp hành mua vé theo quy định, không xuất trình vé khi có yêu cầu kiểm tra hoặc sử dụng vé bán trước hoặc thẻ miễn vé đã hết hạn sử dụng, trừ những trường hợp đã được bên A hướng dẫn gia hạn;

- Hành khách không chấp hành hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ để thực hiện đúng nội quy xe buýt được niêm yết trên xe, say rượu, gây rối làm mất an ninh trật tự trên xe;

- Hành khách mang hành lý, cồng kềnh vượt quá kích thước hoặc khối lượng theo quy định (hành lý cồng kềnh là hành ký có kích thước lớn hơn 60 x 80 x 120 cm, hoặc có khối lượng lớn hơn 20 kg)

- Những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của Pháp luật, hàng gây ô nhiễm, các loại súc vật, các chất gây cháy nổ…;

- Xe đã đầy khách (trên xe có đủ hành khách theo sức chứa quy định của xe). Trong trường hợp này xe phải dừng lại tại trạm dừng - nhà chờ, đồng thời lái xe hoặc nhân viên phục vụ thông báo cho hành khách  biết và có biển báo ”XE ĐẦY KHÁCH” đặt ở bên dưới mặt trước kính xe.

27. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bên A về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ, thanh, quyết toán tiền trợ giá xe buýt.


28. Chấp hành nghiêm quy định về lắp đặt, truyền dữ liệu hình ảnh camera về máy chủ Trung tâm, truyền hình ảnh, âm thanh và lưu trữ dữ liệu hình ảnh camera để truy xuất qua API (cổng ứng dụng giao tiếp) theo quy định trong thời gian tối thiểu 30 ngày, nghiêm cấm mọi hành vi điều chỉnh góc nhìn camera hoặc để các vật cản làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của camera.

Bên B chấp hành việc trích xuất, lưu trữ dữ liệu giám sát hành trình của thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định và dữ liệu của camera liên tục và đầy đủ như: hình ảnh rõ nét; chất lượng âm thanh tại thời điểm vi phạm trong suốt quá trình xử lý vi phạm đến khi Bên A xác nhận hoàn thành việc xử lý vi phạm. Trường hợp Bên B không cung cấp hoặc cung cấp dữ liệu không hoàn chỉnh thì Bên A xem như Bên B chấp nhận hành vi vi phạm.

29. Trên cơ sở khối lượng hành khách và số chuyến đặt hàng, Bên B thực hiện và chủ động đề xuất Bên A nhằm đảm bảo khối lượng được giao. Những tuyến không hiệu quả (có hệ số sử dụng trọng tải tĩnh nhỏ hơn 0,4) thì Bên A sẽ xem xét cụ thể điều chỉnh lộ trình, số chuyến cho phù hợp hoặc ngưng hoạt động.

30. Nghiêm cấm thực hiện giao dịch bằng tiền, lợi ích vật chất giữa nhân viên điều hành đối với lái xe, nhân viên phục vụ tại các điểm đầu cuối tuyến; giữa nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ với nhân viên kiểm tra. Trường hợp các giao dịch này không thuộc hành vi hối lộ, tiêu cực thì các bên có liên quan có nghĩa vụ chứng minh.

31. Trong trường hợp không thể đảm nhận hoạt động trên tuyến, Bên B phải có văn bản xin ngừng khai thác tuyến gửi cho Bên A. Trong thời gian chờ Bên A xem xét giải quyết (theo quy định) Bên B có trách nhiệm đảm bảo tình hình hoạt động trên tuyến.

32. Bên B chịu trách nhiệm thanh toán, cấp phát các khoản tiền trợ giá xe buýt; hỗ trợ lãi vay theo đúng đối tượng và thời gian quy định; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo có liên quan theo quy định.

33. Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán: thanh quyết toán, thu chi trợ giá xe buýt đúng theo quy định.

II. Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng

- Hai bên thỏa thuận, cam kết và thống nhất mức xử phạt và các biện pháp phạt bổ sung khác đối với các hành vi vi phạm Hợp đồng quy định trong Nội quy khai thác tuyến xe buýt ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-SGTVT ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải (theo phụ lục đính kèm).

- Đối với những hành vi vi phạm Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt hoặc Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải về quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô của bên B mà Bên A chưa nêu trong Nội quy khai thác thì bên A sẽ tổng hợp hành vi vi phạm chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

III. Mức phạt do vi phạm hợp đồng

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây (click)

Print
Comments 0
Rate this article:
3.4

Categories: Tin van tai hanh khach cong congNumber of views: 7708

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find
«August 2022»
MonTueWedThuFriSatSun
25262728293031
1
4221

Mời đơn vị nộp hồ sơ năng lực tham gia khai thác vận tải hành khách công cộng trên tuyến xe buýt Bến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất (Mã số tuyến: 109)

1. Phạm vi công việc: Khai thác dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến xe buýt Bến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất (Mã số tuyến: 109).

2. Loại hình hoạt động: Không trợ giá.

3. Thông số hoạt động tuyến xe buýt Bến xe buýt Sài Gòn – Sân bay Tân Sơn Nhất (Mã số tuyến: 109): Đính kèm tại Phụ lục 1.

4. Cơ quan tổ chức lựa chọn: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Sau thời gian hoạt động 05 năm, Sở Giao thông vận tải tiến hành đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng của đơn vị khai thác tuyến trên cơ sở báo cáo của Trung tâm để đánh giá và xem xét gia hạn hợp đồng thêm tối đa 02 năm.

Đơn vị vận tải quan tâm đề nghị liên hệ phòng Kế hoạch đầu tư (Trung tâm) trong giờ hành chính từ 14 giờ 00 ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2022 để nhận hồ sơ mời tham gia.

27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Read more
234567
8910
4224

Hành khách có thêm lựa chọn trong việc di chuyển liên tỉnh bằng xe buýt tuyến 63-1: Bến xe buýt Tân Phú - Bến xe Tiền Giang.

Tuyến xe buýt được kết nối từ Bến xe buýt Tân Phú đến Bến xe Tiền Giang (Bến xe Mỹ Tho) có cự ly 85 km, lộ trình cụ thể như sau:

          - Lượt đi: Bến xe buýt Tân Phú – đường Trường Chinh – đường Cộng Hòa – đường Hoàng Văn Thụ – đường Phan Đình Giót – đường Trường Sơn – quay đầu theo bùng binh đầu đường Hồng Hà – đường Bạch Đằng – đường Trường Sơn – đường Trần Quốc Hoàn – đường Hoàng Văn Thụ – đường Lý Thường Kiệt – đường Hồng Bàng – đường Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1 – Bến Lức – Trung tâm Dịch vụ hành chính công – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 50 – đường Hùng Vương – đường Rạch Gầm – đường Lý Thường Kiệt – Ấp Bắc – Bến xe Tiền Giang.

          - Lượt về: Bến xe Tiền Giang – Ấp Bắc – Đường Lý Thường Kiệt – Đường Rạch Gầm – Đường Hùng Vương – Quốc lộ 50 – Quốc lộ 1 – Trung tâm Dịch vụ hành chính công – Bến Lức – Quốc lộ 1 – đường Kinh Dương Vương – đường Hồng Bàng – đường Lý Thường Kiệt – đường Hoàng Văn Thụ – đường Phan Đình Giót – đường Trường Sơn – quay đầu theo bùng binh đầu đường Hồng Hà – đường Bạch Đằng – đường Trường Sơn – đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa – đường Trường Chinh – Bến xe buýt Tân Phú.

      

Read more
11121314
15161718
4225

Thay đổi điểm đón khách tại Ga Quốc nội và điều chỉnh thời gian chạy xe trên tuyến xe buýt 152: Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất.

Lượt đi: Chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 (Khu dân cư Trung Sơn) - Đường 9A - (quay đầu gần giao lộ đường 9A và đường Nguyễn Văn Linh) - Đường 9A - Dương Bá Trạc - Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi – Pasteur - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót - Trường Sơn – Cầu Vượt - Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế).

Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế) -  Điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội (B06-B09) - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Vòng Xoay Quách Thị Trang - Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - Đường 9A - Chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 (Khu dân cư Trung Sơn).

Read more
192021
22232425262728
2930311234

Page Views