Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Friday, February 15, 2019

Thông báo đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt

                                                       THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 92A ngày 21 tháng 7 năm 2017, được ký kết giữa Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ngày 25/7/2018 được ký kết giữa Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ngày 24/10/2018 được ký kết giữa Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh;

Công văn số 263/TT-QLKTHT ngày 16/01/2019 của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng về việc tiến hành tổ chức đấu giá lần thứ tư.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh có thông báo tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:

1. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng.
Địa chỉ: 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 39262798 -Fax: (028) 39262797. 

2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38119849 -Fax: (028) 38113220.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích mỗi bề mặt của vỏ thân xe buýt, kể cả phần cửa xe và phần kính xe của các gói đấu giá cụ thể như sau: 

3.1/ Gói số 2, gồm: 07 tuyến, 109 Xe:

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 2

7

109

13.335.326.443

26.670.652.886

40.005.979.329

Tiền đặt trước

1.333.532.644

1.866.945.702

2.000.298.966


3.2/ Gói số 3, gồm: 05 tuyến, 84 xe:

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 3

5

84

9.281.426.340

18.562.852.680

27.844.279.020

Tiền đặt trước

928.142.634

1.299.399.688

1.392.213.951

3.3/ Gói số 4, gồm: 07 tuyến, 137 xe:

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 4

7

137

17.623.135.539

35.246.271.078

52.869.406.617

Tiền đặt trước

1.762.313.554

2.467.238.975

2.643.470.331

3.4/ Gói số 5, gồm: 07 tuyến, 86 xe

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 5

7

86

8.587.030.919

17.174.061.838

25.761.092.757

Tiền đặt trước

858.703.092

1.202.184.329

1.288.054.638

3.5/ Gói số 6, gồm: 06 tuyến, 85 xe

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 6

6

85

9.032.030.806

18.064.061.612

27.096.092.418

Tiền đặt trước

903.203.081

1.264.484.313

1.354.804.621

3.6/ Gói số 7, gồm: 08 tuyến, 128 xe

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 7

8

128

13.985.710.927

27.971.421.854

41.957.132.781

Tiền đặt trước

1.398.571.093

1.957.999.530

2.097.856.639

3.7/ Gói số 8, gồm: 05 tuyến, 114 xe

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 8

5

144

14.034.611.996

28.069.223.992

42.103.835.988

Tiền đặt trước

1.403.461.200

1.964.845.679

2.105.191.799

3.8/ Gói số 9, gồm: 07 tuyến, 126 xe

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 9

7

126

14.396.480.051

28.792.960.102

43.189.440.153

Tiền đặt trước

1.439.648.005

2.015.507.207

2.159.472.008

3.9/ Gói số 10, gồm: 08 tuyến, 128 xe

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 10

8

128

12.665.381.591

25.330.763.182

37.996.144.773

Tiền đặt trước

1.266.538.159

1.773.153.423

1.899.807.239

3.10/ Gói số 11, gồm: 08 tuyến, 101 xe:

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 11

8

101

10.293.678.864

20.587.357.728

30.881.036.592

Tiền đặt trước

1.029.367.886

1.441.115.041

1.544.051.830

3.11/ Gói số 12, gồm: 07 tuyến, 116 xe

Tên gói

Số tuyến

Số xe

Giá khởi điểm/01 năm

Giá khởi điểm/02 năm

Giá khởi điểm/03 năm

Gói số 12

7

116

11.951.425.719

23.902.851.438

35.854.277.157

Tiền đặt trước

1.195.142.572

1.673.199.601

1.792.713.858*Ghi chú:

- Người trúng đấu giá được phép sử dụng diện tích quảng cáo: 50% diện tích mỗi bề mặt của vỏ thân xe buýt (trừ phần vị trí sử dụng để thông tin nhận diện, mặt trước, mặt sau và trên nóc của xe).

-Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

-Người trúng đấu giá nộp thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế suất khác có liên quan đối với tài sản trúng đấu giá theo quy định.

-Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/bộ

-Tiền đặt trước để tham gia đấu giá tương ứng với thời gian thuê cụ thể:

          +05% so với giá khởi điểm của gói đấu giá, tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 03 năm.

          +07% so với giá khởi điểm của gói đấu giá, tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 02 năm.

          +10% so với giá khởi điểm của gói đấu giá, tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 01 năm.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc (bằng chứng thư bão lãnh Ngân hàng) để bảo đảm thực hiện hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4.     Tình trạng pháp lý tài sản đấu giá: Tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp vận tải, các Doanh nghiệp ký hợp đồng ủy quyền giao Trung tâm giao thông công cộng sử dụng tài sản để đấu giá theo quy định (đính kèm văn bản pháp lý).

5.     Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Điều kiện đăng ký:

-Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhđúngngành nghề, đồng thời tuân thủ các quy định Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hội ngày 21/6/2012 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Các đối tượng khi tham gia đấu giá xem như đã đồng ý thống nhất những nội dung của: Hợp đồng về việc thuê diện tích bên ngoài thân xe buýt để khai thác quảng cáo; hồ sơ mô tả phương thức, chế độ, yêu cầu hoạt động của các phương tiện xe buýt (nếu có) được đính kèm theo Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt Đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Sau khi trúng đấu giá Quyền thuê quảng cáo, việc từ chối ký hợp đồng hoặc có những đề nghị sửa đổi các nội dung của bản Hợp đồng về việc thuê diện tích bên ngoài thân xe buýt để khai thác quảng cáo mà không được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản thì xem như người trúng đấu giá từ chối Quyền thuê quảng cáo, hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc trên theo quy định của khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Đối tượng khi trúng đấu giá phải tuân thủ các quy định của pháp luật đảm bảo không gây mất an toàn giao thông, mất an toàn phương tiện và phòng chống cháy nổ khi thể hiện sản phẩm quảng cáo; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động khi thi công sản phẩm, đồng thời đảm bảo về thời gian hoạt động của xe trong suốt quá trình thi công quảng cáo (nếu có).

-Thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa là 03 năm. Đơn vị tham gia đấu giá có thể chọn thời gian thuê: 01 năm, 02 năm hoặc 03 năm.

Hợp đồng cho thuê có điều chỉnh giá theo tỷ lệ trượt giá do Cục Thống kê Thành phố công bố hàng năm, ưu tiên không điều chỉnh giá nếu thanh toán hết giá trị hợp đồng trong năm đầu tiên.

-Hết thời hạn thực hiện hợp đồng theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá quyền thuê quảng cáo phải tiến hành các thủ tục để bàn giao lại tài sản đã thuê như hiện trạng ban đầu cho bên Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng trong vòng 15 ngày (kể từ ngày hết thời hạn thuê), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

b/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của thông báo này.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ và tham gia đấu giá. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

     +Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

     +Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu.

     +Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

     +Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

         Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND, thẻ căn cướccông dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra.

6.     Thời gian và liên hệ xem tài sản: Ngày 18/02/2019 đến 12/3/2019(giờ hành chính). Liên hệ: chuyên viên Phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng (ông Khải Tuấn, số điện thoại: 0919.662.008).

7.     Thời hạn, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 12/3/2019 (giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Liên hệ Đấu giá viên Lê Trung Trực, số điện thoại: 0903.808.656.

8.     Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 12, 13 và 14/3/2019 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

9.     Hình thức, phương thức, bước giá, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng, theo phương thức trả giá lên và không khống chế bước giá tại cuộc đấu giá, vào lúc 09 giờ ngày 15/3/2019 (Thứ 6), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

-Trường hợp cùng 1 gói đấu giá nếu có từ 02 đơn vị tham gia trở lên, thời gian đề xuất khác nhau và trả giá khác nhau thì sẽ quy về giá trị gói trong 01 năm để xét kết quả trúng đấu giá. Trường hợp giá trị gói quy về 01 năm bằng nhau, thì đơn vị đề xuất thời gian hợp đồng dài hơn sẽ được xét trúng đấu giá.

10. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Số tiền trúng đấu giá còn lại, người trúng đấu giá có trách nhiệm chủ động liên hệ và thanh toán cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng bằng chuyển khoản theo nội dung Đề án kèm Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt Đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải thanh toán tiền trúng đấu giá cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.

Nếu quá thời gian trên mà người trúng đấu giá không thanh toán thì xem như từ chối trúng đấu giá quyền thuê quảng cáo và khoản tiền đặt trước đã chuyển thành tiền đặt cọc của người trúng đấu giá quyền thuê quảng cáo sẽ bị tịch thu, khoản tiền này sẽ thuộc về người có tài sản cho thuê quyền quảng cáo bán đấu giá, trừ trường hợp quy định của pháp luật và các bên có thỏa thuận khác.

11. Thời hạn, phương thức và địa điểm giao tài sản: theo thỏa thuận của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và người trúng đấu giá.

          Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh rất mong sự phối hợp của các cơ quan chức năng để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.   

*Lưu ý:

-Thông báo này thay thư mời dự và tham gia đấu giá.

-Đăng báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh Thứ 4 (Ngày 06/3/2019)./.

Thông tin cụ thể các tuyến xe buýt của từng gói xem tại đây.

Print
Comments 0
Rate this article:
2.3

Categories: Tin van tai hanh khach cong congNumber of views: 7234

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find
«May 2024»
MonTueWedThuFriSatSun
29
4397

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 9, 47, 78, 79 và 84

Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá như sau:
- Tuyến xe buýt số 78 (Bến xe buýt Thới An - Ngã ba Giồng - Cầu Lớn)
- Tuyến xe buýt số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược)
- Tuyến xe buýt số 9 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long)
- Tuyến xe buýt số 47 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long)
- Tuyến xe buýt số 84 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Tân Túc)

Read more
3012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Archive

Page Views