Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Monday, May 7, 2018

CÁCH THỨC THỂ HIỆN THÔNG TIN BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.     Bên ngoài thân xe

Các tuyến xe buýt có trợ giá.


Các tuyến xe buýt không trợ giá.


2. Bên trong xe: các phương tiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố phải thể hiện các thông tin sau: