Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Monday, September 19, 2022

Thuận lợi, tiết kiệm, an toàn khi sử dụng xe buýt và chương trình cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người được ưu tiên

Sáng 18.9, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) đã tổ chức buổi tuyên truyền về hoạt động xe buýt và cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho những người được ưu tiên trên địa bàn Phường Linh Chiểu, Phường Linh Tây, Phường Bình Thọ - Thành phố Thủ Đức nhằm phổ biến đến người dân khu vực biết đến hình ảnh xe buýt, những lợi ích khi sử dụng xe buýt, thu hút đông đảo người dân quan tâm.