Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Wednesday, July 10, 2019

Thông báo đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 51/HĐ-ĐG ngày 22 tháng 5 năm 2019 được ký kết giữa Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:

1.     Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng.

Địa chỉ: 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 39262798               -Fax: (028) 39262797.

2.     Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38119849               -Fax: (028) 38113220.

3.     Tài sản đấu giá (đấu giá từng gói): Quyền thuê quảng cáo trên 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính của xe buýt (trừ phần vị trí sử dụng để thông tin nhận diện, mặt trước, mặt sau và trên nóc của xe) của 71 Gói (từ Gói 2 đến Gói 72): 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây (click)


4.     Giá khởi điểm từng gói ứng với thời gian thực hiện hợp đồng:

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây (click)

*Ghi chú:

-Giá khởi điểm của từng Gói thuê quảng cáo trên chưa bao gồm thuế VAT.

-Hình thức hợp đồng: Hợp đồng cho thuê có điều chỉnh giá theo tỷ lệ trượt giá do Cục Thống kê Thành phố công bố hàng năm, ưu tiên không điều chỉnh giá nếu thanh toán hết giá trị hợp đồng trong năm đầu tiên.

-Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa là 03 (ba) năm, kể từ ngày Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thuê quyền quảng cáo có hiệu lực. Đơn vị tham gia đấu giá có thể chọn thời gian hợp đồng là 06 tháng, 01 năm, 02 năm hoặc 03 năm.

+Giá trị hợp đồng của từng gói sẽ được xác định theo kết quả đấu giá được phê duyệt.

+Trường hợp cùng 1 gói đấu giá nếu có từ 02 đơn vị tham gia trở lên, thời gian đề xuất khác nhau và trả giá khác nhau thì sẽ quy về giá trị gói đã trả có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất để xét kết quả trúng đấu giá, trường hợp sau khi quy về cùng mốc thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất nhưng giá trị gói đề xuất của đơn vị tham gia trả giá vẫn bằng nhau thì đơn vị đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn sẽ được xét trúng đấu giá.

5.     Tình trạng pháp lý của tài sản đưa ra đấu giá: Tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp Vận tải và Doanh nghiệp Vận tải ký hợp đồng giao Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng tổ chứcđấu giá theo quy định, hồ sơ pháp lý gồm:

-Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt Đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (kèm Đề án).

-Văn bản số 7373/SGTVT-VTĐB ngày 11/5/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

-Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt đơn giá cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt theo đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”.

-Các Hợp đồng ủy quyền của các Doanh nghiệp Vận tải theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Mục IV “ Đối với các tuyến buýt có trợ giá, thực hiện việc ký giấy ủy quyền cho Cơ quan trực tiếp thực hiện Đề án để thực hiện đấu giá”.

Văn bản số 1978/QĐ-SGTVTngày 06/5/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt theo Đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” – Tổ chức đấu giá lần thứ năm.

- Công văn số 2300/TT-QLKTHT ngày 10/5/2019 của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng về việc tiến hành tổ chức đấu giá lần thứ 5 (đính kèm Phụ lục tổng hợp giá trị từng gói đấu giá).

6.     Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề, đồng thời tuân thủ các quy định Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hội ngày 21/6/2012 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Đơn vị tham gia đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt có trợ giá phải có chức năng về quảng cáo, kỹ thuật thi công và khả năng tài chính theo quy định hiện hành và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của Đề án.

Ngoài ra, mở rộng đối tượng tham gia đấu giá là các đơn vị sản phẩm với điều kiện có khả năng tài chính theo quy định hiện hành và phải có giấy cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng thi công quảng cáo. Trường hợp đơn vị sản phẩm trúng gói đấu giá, trước khi ký kết hợp đồng chính thức với Trung tâm phải kèm hợp đồng thi công của Công ty quảng cáo.

-Các đơn vị khi tham gia đấu giá xem như đã đồng ý thống nhất những nội dung của: Hợp đồng về việc thuê diện tích bên ngoài thân xe buýt để khai thác quảng cáo; hồ sơ mô tả phương thức, chế độ, yêu cầu hoạt động của các phương tiện xe buýt (nếu có) được đính kèm theo Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt Đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Sau khi trúng đấu giá Quyền thuê quảng cáo, việc từ chối ký hợp đồng hoặc có những đề nghị sửa đổi các nội dung của bản Hợp đồng về việc thuê diện tích bên ngoài thân xe buýt để khai thác quảng cáo mà không được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản thì xem như người trúng đấu giá từ chối Quyền thuê quảng cáo, hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc trên và không thắc mắc khiếu nại gì khoản tiền đã nộp đối với tài sản trúng đấu giá.

-Đơn vị khi tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông, đảm bảo vệ sinh, an toàn của phương tiện quảng cáo, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định, đồng thời đảm bảo về thời gian hoạt động của .... xe trong suốt quá trình thi công quảng cáo (nếu có).

-Thời hạn thực hiện hợp đồng thuê: Tối đa là 03 (ba) năm, kể từ ngày Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thuê quyền quảng cáo có hiệu lực.Nếu người trúng đấu giá Quyền thuê quảng cáo không sử dụng thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc trên và không thắc mắc khiếu nại gì khoản tiền đã nộp đối với tài sản trúng đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

-Hết thời hạn thực hiện hợp đồng theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá quyền thuê quảng cáo phải tiến hành các thủ tục để bàn giao lại tài sản đã thuê như hiện trạng ban đầu cho bên A trong vòng 15 ngày (kể từ ngày hết thời hạn thuê), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

-Đơn vị đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

     +Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

     +Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu.

     +Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

     +Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

         Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

7.     Thời gian và liên hệ xem tài sản (giờ hành chính):

-Từ Gói 02 đến Gói 10: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019.

-Từ Gói 11 đến Gói 19: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 24/6/2019.

-Từ Gói 20 đến Gói 28: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 25/6/2019.

-Từ Gói 29 đến Gói 37: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 01/7/2019.

-Từ Gói 38 đến Gói 46: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 02/7/2019.

-Từ Gói 47 đến Gói 55: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 08/7/2019.

-Từ Gói 56 đến Gói 64: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 09/7/2019.

-Từ Gói 65 đến Gói 72: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 15/7/2019.

Liên hệ: Phó Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng (ông Nguyễn Ngọc Thạnh, số điện thoại: 0919.683.698).

8.     Thời hạn, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính):

-Từ Gói 02 đến Gói 10: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019.

-Từ Gói 11 đến Gói 19: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 24/6/2019.

-Từ Gói 20 đến Gói 28: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 25/6/2019.

-Từ Gói 29 đến Gói 37: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 01/7/2019.

-Từ Gói 38 đến Gói 46: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 02/7/2019.

-Từ Gói 47 đến Gói 55: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 08/7/2019.

-Từ Gói 56 đến Gói 64: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 09/7/2019.

-Từ Gói 65 đến Gói 72: Từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 15/7/2019.

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

9.     Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính):

-Từ Gói 02 đến Gói 10: Ngày 18, 19 và 20/6/2019.

-Từ Gói 11 đến Gói 19: Ngày 24, 25 và 26/6/2019.

-Từ Gói 20 đến Gói 28: Ngày 25, 26 và 27/6/2019.

-Từ Gói 29 đến Gói 37: Ngày 01, 02 và 03/7/2019.

-Từ Gói 38 đến Gói 46: Ngày 02, 03 và 04/7/2019.

-Từ Gói 47 đến Gói 55: Ngày 08, 09 và 10/7/2019.

-Từ Gói 56 đến Gói 64: Ngày 09, 10 và 11/7/2019.

-Từ Gói 65 đến Gói 72: Ngày 15, 16 và 17/7/2019.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá so với giá khởi điểm của từng gói (Tỷ lệ tương ứng với thời gian hợp đồng, cụ thể):

-05% tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 03 năm.

-07% tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 02 năm.

-10% tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 01 năm.

-15% tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng.

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

-Từ Gói 02 đến Gói 10: 08 giờ 30 phút ngày 21/6/2019.

-Từ Gói 11 đến Gói 19: 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2019.

-Từ Gói 20 đến Gói 28: 08 giờ 30 phút ngày 28/6/2019.

-Từ Gói 29 đến Gói 37: 08 giờ 30 phút ngày 04/7/2019.

-Từ Gói 38 đến Gói 46: 08 giờ 30 phút ngày 05/7/2019.

-Từ Gói 47 đến Gói 55: 08 giờ 30 phút ngày 11/7/2019.

-Từ Gói 56 đến Gói 64: 08 giờ 30 phút ngày 12/7/2019.

-Từ Gói 65 đến Gói 72: 08 giờ 30 phút ngày 18/7/2019.

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

12. Hình thức và phương thức tổ chức cuộc đấu giá:

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Bước giá: Do đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá nên Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng quyết định không khống chế bước giá (Khách hàng tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm, hoặc làm tròn số tiền theo hướng tăng hoặc trả cao hơn giá khởi điểm) và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

14. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đủ tiền trúng đấu giá còn lại, người trúng đấu giá có trách nhiệm chủ động liên hệ và thanh toán cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng bằng chuyển khoản theo nội dung Đề án kèm Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt Đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải thanh toán tiền trúng đấu giá cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.

Nếu quá thời gian trên mà người trúng đấu giá không thanh toán thì xem như từ chối trúng đấu giá quyền thuê quảng cáo và khoản tiền đặt trước đã chuyển thành tiền đặt cọc của người trúng đấu giá quyền thuê quảng cáo sẽ bị tịch thu, khoản tiền này sẽ thuộc về người có tài sản cho thuê quyền quảng cáo bán đấu giá, trừ trường hợp quy định của pháp luật và các bên có thỏa thuận khác.

15. Thời hạn, phương thức và địa điểm giao tài sản: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộngcó nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đấu giá thành), trừ trường hợp người trúng đấu giá và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng có thỏa thuận khác.

 *Lưu ý:

-Thông báo này thay thư mời dự và tham gia đấu giá.

-Đăng báo:

+Ngày 25/5/2019: Báo Tuổi Trẻ và Báo Đấu Thầu.

+Ngày 29/5/2019: Báo Sài Gòn Giải Phóng và Báo Thanh Niên.

+Ngày 05/6/2019: Báo Đấu Thầu và Báo Pháp Luật TP.HCM.

+Ngày 12/6/2019: Báo Sài Gòn Giải Phóng và Báo Tuổi Trẻ./.

 

Documents to download

Print
Comments 0
Rate this article:
3.0

Categories: Tin van tai hanh khach cong congNumber of views: 3772

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find
«April 2020»
MonTueWedThuFriSatSun
30
4080

CƯƠNG QUYẾT XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA CHẤP HÀNH NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Vừa qua, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) tiến hành kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố và Sở Giao thông vận tải.

Read more
31
4081

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG XE BUÝT ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sở Giao thông vận tải thông báo tạm ngưng hoạt động xe buýt kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Read more
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Page Views