Tài liệu ôn tập

 Tiêu đềMô tảKích thước 
Đề cương ôn tập xét tuyển viên chức năm 2016ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016 366,25 KBTải
568/QĐ-TT ngày 27/5/2016Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và cơ cấu tổ chức của các bộ phận trực thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng6,92 MBTải
1684/QĐ-SGTVTQuyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng5,94 MBTải
776/QĐ-TT ngày 27/7/2016Quyết định về việc ban hành "Quy định kiểm tra điều kiện xuất bến đối với phương tiện ô tô vận tải khách tại các vị trí đầu - cuối tuyến xe buýt"1,86 MBTải
20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014Quyết định Ban hành quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bắng xe buýt trên đia bàn Thành phố Hồ Chí Minh1,50 MBTải
797/QĐ-SGTVT ngày 2/3/2015Quyết định Ban hành quy định nội quy khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh3,81 MBTải
Hợp đồng đặt hàngHợp đồng đặt hàng thực hiện dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2016 (có trợ giá)7,64 MBTải